Vše o terapii

Jakou psychoterapii nabízím?

Používám systemické přístupy psychoterapie (na řešení zaměřený, strategický, komunikační včetně hypnotických přístupů) ve formě individuální, párové či rodinné psychoterapie.

Nikdo z nás nežije osamoceně a bez jakýchkoliv vazeb na okolí. Při své práci proto zvažuji systémy, v kterých jste zapojeni (například vaše rodina nebo zaměstnání) a pracuji s jejich změnami.

Snažím se, aby terapie byla vždy co nejrychlejší a co nejefektivnější.

rodina
dámy
pár u moře
manažer
Vše o terapii

Komu je určena?

Trápí vás depresivní pocity a stavy?

Řadu z nás trápí nahromaděné nezpracované pocity. Často je to strach, tíseň, smutek, ale může to být i vztek nebo nadměrná a neustávající radost. Pokud neumíme pracovat se svými pocity, začneme svůj život prožívat v extrémních výkyvech.

Víte, po čem toužíte, ale nejste schopni toho dosáhnout?

Často víme velice dobře, čeho chceme a potřebujeme dosáhnout, ale „nemáme k tomu vůli“. Může jít o touhu skoncovat se svými závislostmi nebo zlozvyky nebo naopak začít sportovat, změnit svůj životní styl, dotáhnout školu nebo se začít něco učit.

Vaše partnerství je v krizi nebo si nejste schopni najít partnera (partnerku)?

Přátelské, partnerské nebo rodinné vztahy jsou základem našeho života. Je velmi důležité budovat a posouvat je tak, abychom se o ně v důvěře mohli opírat a sami takovou oporu poskytovali.

Chcete na sobě pracovat a posouvat se dál?

Sebereflexe nám říká, co je naší silnou stránkou a naopak, kde nás občas „tlačí bota“. Je moudré umět využívat své silné stránky a pracovat se slabými a posilovat je.

Trápí vás psychosomatické potíže?

Mnoho z nás trápí různé bolesti těla, které podle lékařů nemají zjevnou fyziologickou příčinu. Může jít o bolesti zad, hlavy, dušnost, potíže se zažíváním, exémy, alergie a řadu dalších projevů nesouladu uvnitř nás. Odstranění vnitřních konfliktů může tyto projevy zmírnit nebo zcela odstranit.


Občas nedostaneme šanci se s někým nebo něčím velmi podstatným pro náš život dostatečně rozloučit.
Abychom mohli začít novou etapu našeho života, musíme nejprve tu předchozí uzavřít.
U mě v poradně tato příležitost bude.

Vyzkoušejte profesionální pomoc
certifikovaného psychoterapeutického poradce.

Vše o terapii

Jak probíhá?

Nejprve zjistím, co vás trápí a jaké je vaše přání. Pak se seznámím lépe s tím, kam byste chtěli dojít a co nejpodrobněji se zaměříme na cílový stav. Až budeme vědět, kam jdeme, domluvíme se společně na cestě a vyrazíme na ni.

Budeme používat celou řadu terapeutických metod. Pokud si to budete přát, můžeme si na pomoc přizvat i postupy z oblasti hypnoterapie, protože trans je stav, který je pro každého člověka relaxační, léčivý, tvůrčí a zcela bezpečný. Pomůže nám celou vaši mysl zapojit do řešení toho, co si přejete. Můžeme použít různé stupně i formy hypnotické práce podle vašeho přání.

Můžete přijít sami a v tom případě budeme přemýšlet o vašem nastavení a vašich úhlech pohledu. Pokud přijdete v páru, můžeme pracovat na vaší komunikaci a vašem vztahu a jejich vylepšení, podle vašich přání. Můžete ale přijít i jako celá rodina nebo pracovní skupina a můžeme pracovat na zlepšení vztahů a komunikace vás všech.

Pracuji s klienty, kterým je 13 let a více. Pokud nejste plnoletí, vždy práci s vámi konzultuji s vašimi rodiči nebo opatrovníky. U vás všech však respektuji lékařské tajemství a pracuji podle etického kodexu terapeuta.Platba za terapii

Nemám smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Úhradu provádí klient vždy po každém sezení buď v hotovosti, nebo na fakturu.
Cena za 1 hodinu sezení je 1000 Kč jak v případě samostatného klienta, tak v případě páru nebo rodiny.

Vše o terapii

Kde terapie probíhá?

PORADNA 1

Poliklinika Čáslav, Husova 128
1. patro, za rentgenem a diabetologickou poradnou. Zde jsem každý týden v pondělí, ve čtvrtek a v pátek.

PORADNA 2

Stará poliklinika Kolín, Komenského 182
2. patro, hned u čekárny, dveře jsou označené. V této poradně jsem každé úterý a středu.

Jak se objednat?

Úspěšná / chybová zpráva přichází zde

Doporučení klientů

O mně

Vzdělání a kvalifikace

1991–1994 Teologický seminář (bez titulu)
2005–2010 Filosofická fakulta University Karlovy, obory Sociální pedagogika a Pedagogicko-psychologické poradenství, titul Mgr.
2012 Evropská asociace Transakční analýzy – Základní kurz TA 101
2013–2020 Vzdělávací a tréninkový institut Hermés Praha – Výcvik ve strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii
2020–dosud Vzdělávací a tréninkový institut Hermés Praha – Koučovací a supervizní výcvik

diplom


Profesní zkušenosti související s psychoterapií a supervizí

1994–1996 Občanské sdružení ADRA
organizace zahraničních konvojů, výuka na všech typech škol, komunikace s médii a doprovod konvojů do místa určení (Bosna, Čečna)
2002–2003 Humanitární nadace ADRA
Vedení projektu "Obnova bytového fondu" po povodních v r. 2002. Vedení týmu lidí, kteří na území od Neratovic po Terezín poskytovali obětem záplav psychologické a stavební poradenství, řízení rozdělování materiální a finanční pomoci, koordinace činnosti humanitárních organizací, státní správy a místní samosprávy. Členství v Krizovém intervenčním týmu.
2009–2020 Mládežnická organizace Pathfinder z.s.
Vedení, supervize, garance a lektorování desítek krátkodobých a dlouhodobých sebezkušenostních výcviků a kurzů z oblasti zážitkové pedagogiky, psychologie a spirituality. Psychologické poradenství dospívajícím.
2006–2021 Hewer z.s.
Rozvoj terénních sociálních služeb. Lektorování a odborná garance kurzů z oblasti psychologie, sociální pedagogiky, kvality sociálních služeb. Zavedení služby sociálního terapeuta, supervize pracovníků v sociálních službách, spoluautorství knihy Minimum osobního asistenta, poskytování psychologického poradenství pracovníkům, klientům i pečujícím členům rodin.

potvrzeni-o-clenstvi
TOP